Szkolenia BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz.1860 z póź.zm.) obowiązkiem każdego Pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia.

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe.

Proponujemy szkolenia bhp dla:Pomagamy dostosować warunki w Twojej firmie
do zasad i przepisów BHP.

Oferujemy profesjonalną i skuteczną pomoc
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony życia.Szkolenia BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz.1860 z póź.zm.) obowiązkiem każdego Pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycia, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia.

Organizujemy szkolenia wstępne i okresowe.

Proponujemy szkolenia bhp dla: