Ryzyko zawodowe

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy. To jeden z podstawowych obowiązków Pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczenstwa pracowników wynika z zagrozen w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy i analizie:

- ewentualnych przyczyn urazów lub uszkodzen ciała

- sposobów likwidacji zagrozen, a jezeli ich likwidacja nie jest mozliwa, srodków zapobiegawczych lub ochronnych, które sa lub powinny zostac wprowadzone w celu kontrolowania ryzyka

Proponujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie.Pomagamy dostosować warunki w Twojej firmie
do zasad i przepisów BHP.

Oferujemy profesjonalną i skuteczną pomoc
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony życia.Ryzyko zawodowe

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy. To jeden z podstawowych obowiązków Pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest to proces szacowania ryzyka, jakie dla zdrowia i bezpieczenstwa pracowników wynika z zagrozen w miejscu pracy. Polega na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy i analizie:

- ewentualnych przyczyn urazów lub uszkodzen ciała

- sposobów likwidacji zagrozen, a jezeli ich likwidacja nie jest mozliwa, srodków zapobiegawczych lub ochronnych, które sa lub powinny zostac wprowadzone w celu kontrolowania ryzyka

Proponujemy opracowanie oceny ryzyka zawodowego w Państwa firmie.