Firma świadczy usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa firm oraz jej pracowników.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne z zakresu BHP, szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Nasza oferta obejmuje również szkolenia z zakresu p.poż i pierwszej pomocy.

Świadczymy usługi dostosowania stanowisk pracy do wymogów przepisów BHP, wykonujemy oceny ryzyka zawodowego, sporządzamy instrukcje bezpiecznej pracy, instrukcje BHP przy użytkowaniu maszyn i urządzeń i wiele innych.

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe w firmach. Dokonujemy audytów oraz przeglądów warunków pracy.

Proponujemy nadzór i outsourcing usług bhp, co w pomaga pracodawcom w wypełnianiu ich obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków dla ich pracowników oraz firm.Pomagamy dostosować warunki w Twojej firmie
do zasad i przepisów BHP.

Oferujemy profesjonalną i skuteczną pomoc
w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony życia.Firma świadczy usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa firm oraz jej pracowników.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne z zakresu BHP, szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych oraz dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Nasza oferta obejmuje również szkolenia z zakresu p.poż i pierwszej pomocy.

Świadczymy usługi dostosowania stanowisk pracy do wymogów przepisów BHP, wykonujemy oceny ryzyka zawodowego, sporządzamy instrukcje bezpiecznej pracy, instrukcje BHP przy użytkowaniu maszyn i urządzeń i wiele innych.

Przeprowadzamy postępowania powypadkowe w firmach. Dokonujemy audytów oraz przeglądów warunków pracy.

Proponujemy nadzór i outsourcing usług bhp, co w pomaga pracodawcom w wypełnianiu ich obowiązków związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków dla ich pracowników oraz firm.